Vilket Bristav-nummer har ?

Georgios Karpathakis Bristav-nummer är

3

Georgios Karpathakis
var med i avsnittet 45
i podden Ångestpodden med
Sofie Hallberg

Sofie Hallberg
var med i avsnittet 86
i podden Ångestpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Georgios Karpathakis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet