Vilket Bristav-nummer har ?

George Scotts Bristav-nummer är

3

George Scott
var med i avsnittet 8
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 285
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se George Scotts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet