Vilket Bristav-nummer har ?

Geir Gulliksens Bristav-nummer är

4

Geir Gulliksen
var med i avsnittet #26
i podden Konversation med
Therese Bohman

Therese Bohman
var med i avsnittet 9
i podden 60 minuter med
Eric Schüldt

Eric Schüldt
var med i avsnittet 41
i podden 60 minuter med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Geir Gulliksens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym