Vilket Bristav-nummer har ?

Gauti Jóhannessons Bristav-nummer är

4

Gauti Jóhannesson
var med i avsnittet #9 Folksjukdomen glaukom - Gauti Jóhannesson letar efter pusselbitarna
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #21 Sov gott!
i podden RadioScience med
John Axelsson

John Axelsson
var med i avsnittet 63
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Gauti Jóhannessons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym