Vilket Bristav-nummer har ?

Gaston (magiker)s Bristav-nummer är

3

Gaston (magiker)
var med i avsnittet 1. Vad är vetenskaplig skepticism?
i podden Skeptikerpodden med
John Houdi

John Houdi
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gaston (magiker)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet