Vilket Bristav-nummer har ?

Göran Zachrissons Bristav-nummer är

3

Göran Zachrisson
var med i avsnittet #78
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 342: Ingen gäst
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Göran Zachrissons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym