Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik af Klerckers Bristav-nummer är

3

Fredrik af Klercker
var med i avsnittet 34. Den patetiska sommarängen
i podden Stiljournalen med
Amanda Schulman

Amanda Schulman
var med i avsnittet 149
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik af Klerckers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym