Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Wass Bristav-nummer är

2

Fredrik Wass
var med i avsnittet #65
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Fredrik Wass poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym