Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Virtanens Bristav-nummer är

3

Fredrik Virtanen
var med i avsnittet Avsnitt 27 - Moderaten som ville förstatliga
i podden Åsiktskorridoren med
Ulrica Schenström

Ulrica Schenström
var med i avsnittet Avsnitt 29 - Pliktavsnittet
i podden Åsiktskorridoren med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Virtanens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet