Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Strages Bristav-nummer är

3

Fredrik Strage
var med i avsnittet Episod#7: "Jag har löst gothens gåta!"
i podden Radio Birro med
Marcus Birro

Marcus Birro
var med i avsnittet 129
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Strages poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym