Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Olssons Bristav-nummer är

3

Fredrik Olsson
var med i avsnittet ep012
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Fredrik Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym