Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Hallgrens Bristav-nummer är

1

Fredrik Hallgren
var med i avsnittet 84
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Hallgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym