Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Granaths Bristav-nummer är

4

Fredrik Granath
var med i avsnittet episode 20
i podden Husky International med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 68
i podden Husky med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Fredrik Granaths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym