Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Ages Bristav-nummer är

3

Fredrik Age
var med i avsnittet Avsnitt 67
i podden Tyngre Radio med
Alex Danielsson

Alex Danielsson
var med i avsnittet Avsnitt 151
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 282
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Ages poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym