Vilket Bristav-nummer har ?

Frank Gatongas Bristav-nummer är

2

Frank Gatonga
var med i avsnittet Kapitel 189: Jay Z är hiphopens Kim Kardashian
i podden Bcbuddz med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 300
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Frank Gatongas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym