Vilket Bristav-nummer har ?

Federica Santoros Bristav-nummer är

4

Federica Santoro
var med i avsnittet #43b Extra vargprogram
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #40b Mammutbajs, kiss och virus
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Federica Santoros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym