Vilket Bristav-nummer har ?

Farao Groths Bristav-nummer är

3

Farao Groth
var med i avsnittet 71. Fiffi & Hjärtat Behöver Sitt
i podden Ihop Med Josefin med
Quetzala Blanco

Quetzala Blanco
var med i avsnittet #37
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Farao Groths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym