Vilket Bristav-nummer har ?

Farao Groths Bristav-nummer är

3

Farao Groth
var med i avsnittet 71. Fiffi & Hjärtat Behöver Sitt
i podden Ihop Med Josefin med
Josefin Crafoord

Josefin Crafoord
var med i avsnittet 125. Ta Bort Alla Män!
i podden Ihop Med Josefin med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 199
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Farao Groths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym