Vilket Bristav-nummer har ?

Fanny Åströms Bristav-nummer är

2

Fanny Åström
var med i avsnittet Avsnitt 25: Den radikala feminismen
i podden Magister med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 261
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fanny Åströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym