Vilket Bristav-nummer har ?

Fabian Bolins Bristav-nummer är

4

Fabian Bolin
var med i avsnittet 26
i podden Cancerpodden med
Anna Benson

Anna Benson
var med i avsnittet 4
i podden Cancerpodden med
Per Holknekt

Per Holknekt
var med i avsnittet 150
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fabian Bolins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym