Vilket Bristav-nummer har ?

Evelina Göranssons Bristav-nummer är

4

Evelina Göransson
var med i avsnittet 15
i podden Källan med
Sandra Lundin

Sandra Lundin
var med i avsnittet 29
i podden Källan med
Elsa Billgren

Elsa Billgren
var med i avsnittet 5
i podden Takshow med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Evelina Göranssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym