Vilket Bristav-nummer har ?

Eva von Schéele-Frids Bristav-nummer är

2

Eva von Schéele-Frid
var med i avsnittet 5
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Eva von Schéele-Frids poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym