Vilket Bristav-nummer har ?

Erlend Loes Bristav-nummer är

2

Erlend Loe
var med i avsnittet 70
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erlend Loes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym