Vilket Bristav-nummer har ?

Erika Wassermans Bristav-nummer är

2

Erika Wasserman
var med i avsnittet 55
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erika Wassermans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym