Vilket Bristav-nummer har ?

Erika Holsts Bristav-nummer är

2

Erika Holst
var med i avsnittet 3
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erika Holsts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet