Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Odeldahls Bristav-nummer är

3

Erik Odeldahl
var med i avsnittet EP121
i podden Nördigt med
Peter Kjellin

Peter Kjellin
var med i avsnittet EP160
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Odeldahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym