Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Odeldahls Bristav-nummer är

3

Erik Odeldahl
var med i avsnittet EP121
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP82
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 193
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Odeldahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym