Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Bambergs Bristav-nummer är

2

Erik Bamberg
var med i avsnittet Kapitel 108 Vår största Kritiker
i podden Bcbuddz med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 54
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Bambergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym