Vilket Bristav-nummer har ?

Eric Sterns Bristav-nummer är

2

Eric Stern
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Impropodden med
My Gudmundsdotter

My Gudmundsdotter
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Eric Sterns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym