Vilket Bristav-nummer har ?

Emma Stormdals Bristav-nummer är

3

Emma Stormdal
var med i avsnittet 24
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 285
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Emma Stormdals poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym