Vilket Bristav-nummer har ?

Emma Philipssons Bristav-nummer är

3

Emma Philipsson
var med i avsnittet Förlossningsrädsla & att förbereda sig som en boss!
i podden Förlossningspodden med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 198
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Emma Philipssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym