Vilket Bristav-nummer har ?

Emilie Tejedas Bristav-nummer är

2

Emilie Tejeda
var med i avsnittet BONUS 15
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Emilie Tejedas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym