Vilket Bristav-nummer har ?

Elza Dunkels Bristav-nummer är

2

Elza Dunkels
var med i avsnittet 50
i podden Mediespanarna med
Erik Lindenius

Erik Lindenius
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Elza Dunkels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet