Vilket Bristav-nummer har ?

Elsa Wikstens Bristav-nummer är

2

Elsa Wiksten
var med i avsnittet 8
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elsa Wikstens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet