Vilket Bristav-nummer har ?

Elliphants Bristav-nummer är

3

Elliphant
var med i avsnittet Dödgrävarn och Me-talk
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Herr Skinknäve
i podden Nordmark Pod med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 233
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elliphants poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym