Vilket Bristav-nummer har ?

Ellika Shillings Bristav-nummer är

5

Ellika Shilling
var med i avsnittet #023
i podden Skrivradion med
Jeanette Niemi

Jeanette Niemi
var med i avsnittet #051
i podden Skrivradion med
Kajsa Ingemarsson

Kajsa Ingemarsson
var med i avsnittet #8
i podden Rekondo med
Holger Björklund

Holger Björklund
var med i avsnittet #10
i podden Rekondo med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ellika Shillings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet