Vilket Bristav-nummer har ?

Ellen Sundbergs Bristav-nummer är

3

Ellen Sundberg
var med i avsnittet Är Americana det svenskaste vi har?
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet 116
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ellen Sundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym