Vilket Bristav-nummer har ?

Eliza Kücükaslans Bristav-nummer är

3

Eliza Kücükaslan
var med i avsnittet 30
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 11
i podden Klassresan med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 31
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Eliza Kücükaslans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet