Vilket Bristav-nummer har ?

Elisabet Jerlhag Holms Bristav-nummer är

4

Elisabet Jerlhag Holm
var med i avsnittet #5 Alkoholberoende: en sjukdom som behöver mer uppmärksamhet och forskning
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #40 Mammutens återkomst
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 214
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elisabet Jerlhag Holms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym