Vilket Bristav-nummer har ?

Elin Vesterskovs Bristav-nummer är

2

Elin Vesterskov
var med i avsnittet 35
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elin Vesterskovs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym