Vilket Bristav-nummer har ?

Elin Johansson (taekwondo)s Bristav-nummer är

2

Elin Johansson (taekwondo)
var med i avsnittet 15
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elin Johansson (taekwondo)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym