Vilket Bristav-nummer har ?

Duncan Trussells Bristav-nummer är

3

Duncan Trussell
var med i avsnittet 480
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 134
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Duncan Trussells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym