Vilket Bristav-nummer har ?

Doug Jones Bristav-nummer är

2

Doug Jones
var med i avsnittet 30
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Doug Jones poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet