Vilket Bristav-nummer har ?

Desi Jedeikins Bristav-nummer är

3

Desi Jedeikin
var med i avsnittet 576
i podden WTF med
Whitney Cummings

Whitney Cummings
var med i avsnittet 24
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Desi Jedeikins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym