Vilket Bristav-nummer har ?

David Wibergs Bristav-nummer är

2

David Wiberg
var med i avsnittet 179
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se David Wibergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym