Vilket Bristav-nummer har ?

David Walterssons Bristav-nummer är

3

David Waltersson
var med i avsnittet 17
i podden Kärlek & Knaster med
Toni Savela

Toni Savela
var med i avsnittet 19
i podden Kärlek & Knaster med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se David Walterssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym