Vilket Bristav-nummer har ?

David Shutricks Bristav-nummer är

3

David Shutrick
var med i avsnittet #15
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #19
i podden Dill och Duva med
Thomas Stenström

Thomas Stenström
var med i avsnittet 30 mars 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se David Shutricks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym