Vilket Bristav-nummer har ?

David Shutricks Bristav-nummer är

3

David Shutrick
var med i avsnittet #15
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #18
i podden Dill och Duva med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 6
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se David Shutricks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym