Vilket Bristav-nummer har ?

David Hellsings Bristav-nummer är

2

David Hellsing
var med i avsnittet 24
i podden Kärlek & Knaster med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se David Hellsings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym