Vilket Bristav-nummer har ?

David Gorskis Bristav-nummer är

3

David Gorski
var med i avsnittet 97. Skönhetsmedel, solning, standardmodellen, Signert och Gorski
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 71. Hypotyreos typ 2, Climate Gate och Jesper Rönndahl
i podden Skeptikerpodden med
Jesper Rönndahl

Jesper Rönndahl
var med i avsnittet 148
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Gorskis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet