Vilket Bristav-nummer har ?

David Druids Bristav-nummer är

1

David Druid
var med i avsnittet 140
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Druids poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet