Vilket Bristav-nummer har ?

David Björks Bristav-nummer är

2

David Björk
var med i avsnittet Filmpodden #27: Faktakoll
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se David Björks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym