Vilket Bristav-nummer har ?

David Aldenmarks Bristav-nummer är

2

David Aldenmark
var med i avsnittet 2016-12-15
i podden AMK Morgon med
Jonathan Rollins

Jonathan Rollins
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se David Aldenmarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym